Content
View options:

Table of contents


L0003 Liste over manglende dokumenter 3
L0003 Liste over fremlagte dokumenter Før 9. april 1940 4
L0003 Liste over fremlagte dokumenter 9. april - 31. desember 1940 9
L0003 Liste over fremlagte dokumenter 1941-1944 13
L0003 Liste over fremlagte dokumenter 1945 20
L0003 Fremlagte dokumenter Før 9. april 1940 24
L0003 Fremlagte dokumenter 9. april - 31. desember 1940 263
L0003 Fremlagte dokumenter 1941 455
L0003 Fremlagte dokumenter 1942 553
L0003 Fremlagte dokumenter 1943 628
L0003 Fremlagte dokumenter 1944 677
L0003 Fremlagte dokumenter 1. januar - 8. mai 1945 718
L0003 Fremlagte dokumenter Etter 8. mai 1945 760
L0004 Ikke fremlagte dokumenter Før 9. april 1940 1017
L0004 Ikke fremlagte dokumenter Angående etterforskning i Danmark 1025
L0004 Ikke fremlagte dokumenter Quislings forklaring til politiet 25. juli 1945 1029
L0004 Ikke fremlagte dokumenter Tale ved Trøndelagsstevnet 16. nov. 1941 (Prytz) 1034
L0004 Ikke fremlagte dokumenter 9. april - 31. desember 1940 1049
L0004 Ikke fremlagte dokumenter 1941 1126
L0004 Ikke fremlagte dokumenter 1942 1169
L0004 Ikke fremlagte dokumenter 1943 1185
L0004 Ikke fremlagte dokumenter 1944 1227
L0004 Ikke fremlagte dokumenter 1. januar - 8. mai 1945 1304
L0004 Ikke fremlagte dokumenter Politirapporter 1354
L0004 Ikke fremlagte dokumenter Fritt Folk 1410
L0004 Ikke fremlagte dokumenter Politirapporter 1419
L0004 Ikke fremlagte dokumenter Dokumentlister 1433
L0004 Ikke fremlagte dokumenter Tiltalebeslutningen mot Quisling 1521
L0005 Tilleggsforklaring av Ribbentrop 1572
L0005 Vedrørende tiden omkr. 9. april 1940 samt diverse 1579
L0005 Diverse fra Quislings arkiv (?) Kanselliet (?) 1637
L0005 Diverse 1922
L0005 Diverse angående Quisling 2124
L0005 Tiltalebeslutning, rettsbok 2277
L0005 Løse dokumentomslag 2384
L0006 Fotostatkopier, bilag 1-21 2395
L0006 Økonomiske forhold Omslag 2587
L0006 Økonomiske forhold Dokumentliste 1 2588
L0006 Økonomiske forhold Dokumentliste 2 2695
L0006 Økonomiske forhold Dokumentliste 3 2778
L0006 Økonomiske forhold Dokumentliste 4 2818
L0006 Økonomiske forhold Diverse annet 2863
L0007 Dokumenter i offentlig straffesak mot Vidkun Quisling Hovedhefte 3093
L0007 Dokumenter i offentlig straffesak mot Vidkun Quisling Tilleggshefte I 3147
L0007 Dokumenter i offentlig straffesak mot Vidkun Quisling Tilleggshefte II 3172
L0007 Dokumenter i offentlig straffesak mot Vidkun Quisling Tilleggshefte III 3184
L0007 Dokumenter i offentlig straffesak mot Vidkun Quisling Tilleggshefte IV 3188
L0008 Utdrag i saken Hefte I 3223
L0008 Utdrag i saken Hefte II 3326
L0008 Redegjørelse fra Quisling til siktelsen 3379
L0008 Quislings bemerkninger til nytt i tiltalebeslutningen 3406
L0009 Utskrift av Eidsivating lagstol Landssvikavdelingens domsprotokoll 3423
L0009 Høyesteretts kjennelse med tiltalebeslutningen 3471
L0009 Om anvendelsen av inndragningsbestemmelsen 3501
L0009 Diverse korrespondanse Særlig til og fra politifullmektig Østmoe 3506
L0009 Diverse vedrørende anke til Høyesterett 3587
L0009 Diverse korrespondanse Særlig Bergh-Schjødt 3637
Source information
Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Da/L0003
Link to Arkivportalen
RA/S-3138-01/D/Da/L0004
Link to Arkivportalen
RA/S-3138-01/D/Da/L0005
Link to Arkivportalen
RA/S-3138-01/D/Da/L0006
Link to Arkivportalen
Further catalogs not shown S-3138-01: Landssvikarkivet, Oslo politikammer
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0003: Dnr. 29
Trials of treatury no. 3-9 /1945 - Oslo politikammer, Dommer, nr. 3-9: Dnr. 29 Vidkun Quisling, f. 18.7.1887. Saken er restriksjonsvurdert. Den inneholder ikke taushetsbelagte opplysninger. Court Proceedings Personalia Second world war WWII Treason settlement The National Archive's Spring Releases 2010-2015 State archives Police and sheriffs The WWII Treason Archive