Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 7356 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


RA/S-3138-01: Landssvikarkivet, Oslo politikammer

C: Journaler og overgripende registre
Ca: Anmeldelseskartotek
L0001 Aa - B 1945 - 1948 Søk om innsyn Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 D - Ham 1945 - 1948 Søk om innsyn Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Han - Joh 1945 - 1948 Søk om innsyn Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Joh - L 1945 - 1948 Søk om innsyn Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 M - P 1945 - 1948 Søk om innsyn Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Q - S 1945 - 1948 Søk om innsyn Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 T - Ø 1945 - 1948 Søk om innsyn Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
C: Journaler og overgripende registre
Cb: Domskartotek
L0001 A - 1945 - 1948 Søk om innsyn Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 D - G 1945 - 1948 Søk om innsyn Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 H - I 1945 - 1948 Søk om innsyn Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 J - K 1945 - 1948 Søk om innsyn Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 L - N 1945 - 1948 Søk om innsyn Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 O - R 1945 - 1948 Søk om innsyn Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 S 1945 - 1948 Søk om innsyn Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 T - Å 1945 - 1948 Søk om innsyn Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
C: Journaler og overgripende registre
Cc: Arrestasjonskartotek
L0001 Kartotek Aa til Hi 1945 - 1948 Landsdekkende kartotek ført ved Oslo politikammer over arresterte landssvikmistenkte våren og sommeren 1945. Søk om innsyn Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Kartotek Ho - N 1945 - 1948 Landsdekkende kartotek ført ved Oslo politikammer over arresterte landssvikmistenkte våren og sommeren 1945. Søk om innsyn Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Kartotek O - Ø 1945 - 1948 Landsdekkende kartotek ført ved Oslo politikammer over arresterte landssvikmistenkte våren og sommeren 1945. Søk om innsyn Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
C: Journaler og overgripende registre
Cd: Domsjournaler
L0001 Dom 1 - 1503 1945 - 1962 Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Dom 1504 - 3000 1946 - 1962 Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Dom 3001 - 4434 1947 - 1962 Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Dd: Forelegg
313.4183 1945 - 1951 Anr. 22431 ***** Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0001/0001 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 1 1945 Dnr. 1 ***** Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 2 1945 - 1946 Dnr. 2 Ragnar Odmund Birkedal, f. 21.3.1901 Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 3 1945 Dnr. 3 Sigrid Fernandez Pons, f. 28.6.1890 Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0004 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 4 1945 - 1948 Dnr. 4 ***** Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0005 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 5 1945 - 1946 Dnr. 5 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0006 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 6 1945 Dnr. 6 ***** Få tilgang Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0007 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 7 1945 Dnr. 7 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0008 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 8 1945 - 1947 Dnr. 8 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0009 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 9 1945 Dnr. 9 ***** Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0010 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 10 1945 Dnr. 10 ***** Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0011 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 11 1945 Dnr. 11 ***** Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0012 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 12 1945 - 1946 Dnr. 12 Ole Bornemann Bull, f. 22.4.1897 Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0013 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 13 1945 - 1948 Dnr. 13 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 14 1945 - 1949 Dnr. 14 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0002 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 15 1945 - 1948 Dnr. 15 ***** Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0003 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 16 1945 Dnr. 16 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0004 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 17 1945 - 1948 Dnr. 17 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0005 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 18 1945 - 1947 Dnr. 18 ***** Få tilgang Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0006 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 19 1945 - 1946 Dnr. 19 ***** Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0007 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 20 1945 - 1947 Dnr. 20 ***** Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0008 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 22 1945 Dnr. 22 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0009 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 24 1945 Dnr. 24 ***** Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0010 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 25 1945 Dnr. 25 Olav Jonsen Evju, f. 7.2.1898 Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0011 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 26 1945 - 1950 Dnr. 26 Jens Christian Hørbye, f. 23.11.1891 Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0012 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 28 1945 Dnr. 28 ***** Få tilgang Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0013 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 31 1945 Dnr. 31 Sigrid Mohn, f. 15.2.1888 Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Dnr. 29 1945 Dnr. 29 Vidkun Quisling, f. 18.7.1887 Første side Innhold
L0010/0001 Dommer, dnr. 32-41: Dnr. 32 1945 - 1948 Dnr. 32 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.