Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
View options:

Table of contents


Arrestasjonskartotek ordnet på etternavn Ho - Hø 1
Arrestasjonskartotek ordnet på etternavn I 899
Arrestasjonskartotek ordnet på etternavn J 1119
Arrestasjonskartotek ordnet på etternavn K 3017
Arrestasjonskartotek ordnet på etternavn L 5143
Arrestasjonskartotek ordnet på etternavn M 7033
Arrestasjonskartotek ordnet på etternavn N 8529
Source information
Riksarkivet RA/S-3138-01/C/Cc/L0002
Link to Arkivportalen
S-3138-01: Landssvikarkivet, Oslo politikammer
C: Journaler og overgripende registre
Cc: Arrestasjonskartotek
L0002: Kartotek Ho - N
Trials of treatury no. 2 /1945 - 1948 - Landsdekkende kartotek ført ved Oslo politikammer over arresterte landssvikmistenkte våren og sommeren 1945: Ho - N Court Proceedings Personalia Second world war WWII Treason settlement State archives Police and sheriffs The WWII Treason Archive