Matrikkel for Søndre Bergenhus amt, Sunnhordland og Hardanger fogderi, Stamhuset Rosendals gods og Lyse klosters gods 1838

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet 1838-matrikkelen (publikasjon)* Matrikkel nr. 11/1838 Hordaland fylke
Sunnhordland og Hardanger fogd.
Rosendal baroni
Lyse kloster fogd.
- Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger