Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Innholdsfortegnelse 1
Sunnhordland og Hardanger fogderi Fjellberg tinglag 2
Sunnhordland og Hardanger fogderi Etne tinglag 7
Sunnhordland og Hardanger fogderi Skånevik tinglag 13
Sunnhordland og Hardanger fogderi Føyen tinglag 20
Sunnhordland og Hardanger fogderi Fjære tinglag 35
Sunnhordland og Hardanger fogderi Kvinnherad tinglag 42
Sunnhordland og Hardanger fogderi Strandebarm tinglag 47
Sunnhordland og Hardanger fogderi Jondal tinglag 53
Sunnhordland og Hardanger fogderi Øystese tinglag 57
Sunnhordland og Hardanger fogderi Granvin tinglag 63
Sunnhordland og Hardanger fogderi Kinsarvik og Røldal tinglag 72
Sunnhordland og Hardanger fogderi Strandvik tinglag 84
Sunnhordland og Hardanger fogderi Os tinglag 90
Sunnhordland og Hardanger fogderi Oppdal tinglag 96
Sunnhordland og Hardanger fogderi Våg tinglag 105
Stamhuset Rosendal Etne, Skånevik, Fjellberg, Oppdal, Strandvik og Os 116
Stamhuset Rosendal Kvinnherad tinglag 120
Stamhuset Rosendal Strandebarm, Øystese, Granvin og Jinsarvik tinglag 125
Lyse klosters gods Hardanger og Strandebarm tinglag 129
Lyse klosters gods Os tinglag 132
Lyse klosters gods Våg tinglag 137
Lyse klosters gods Nordhordland tinglag 141
Kildeinformasjon
PUBL/PUBL-999/0002/Bind-11
PUBL-999: Andre publikasjoner
0002: 1838-matrikkelen
Bind-11: Søndre Bergenhus amt: Sunnhordland og Hardanger fogderi, Stamhuset Rosendals gods og Lyse klosters gods
Matrikkel nr. 11 /1838 Hordaland fylke
Sunnhordland og Hardanger fogd.
Rosendal baroni
Lyse kloster fogd.
- Matrikler Eiendom Bøker, trykksaker, publikasjoner