Landed property index for Søndre Bergenhus amt, Sunnhordland og Hardanger fogderi, Stamhuset Rosendals gods og Lyse klosters gods 1838

Source information


Link to Arkivportalen
Riksarkivet 1838-matrikkelen (publikasjon)* Landed property index no. 11/1838 Hordaland county
Sunnhordland og Hardanger bailiwick
Rosendal barony
Lyse kloster bailiwick
- Land register Property

References


User settings