Landed property index for Søndre Bergenhus amt, Nordhordland og Voss fogderi 1838, Astaref: PUBL/PUBL-999/0002/Bind-12

Source information

PUBL/PUBL-999/0002/Bind-12
Andre publikasjoner 0002: 1838-matrikkelen
Bind-12: Søndre Bergenhus amt: Nordhordland og Voss fogderi
Landed property index no. 12 /1838 Hordaland county
Nordhordland og Voss bailiwick
- Land register Property Books, publications, printed materials

References


User settings