Henry Wennberg (private archive): List of Norwegian refugees to Sweden, december 1943

Source information

Riksarkivet Riksarkivet
Link to Arkivportalen
Henry Wennberg Other source no. - /1943 - Henry Wennberg var lege i det svenske infanteriet og lå på grensa mot Norge i juledagene i 1943. Der tok han imot flyktninger og lot dem skrive personalia i ei kladdebok. Innholdet er navn, adresse, yrke og alder på til sammen 161 personer i tillegg til legen selv; 16 kvinner og 145 menn. Tre er barn og fire er rømte øst-europeiske krigsfanger. De fleste mennene (112) er studenter. Mange av flyktningene er opprinnelig fra andre steder i landet, men har bostedsadresse i Oslo-området. Blant flyktningene finnes også to lensmenn og kommunearkivaren i Oslo. - Materialet er mottatt fra Lennart Wennberg fra Visby på Gotland, 24. februar 2020. Presis arkivreferanse: RA/PA-2037/F/L0001 Personalia Second world war Sweden Private archives Archives of persons Refugees

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.