Henry Wennberg (privatarkiv): Liste over norske flyktninger til Sverige, desember 1943

Kildeinformasjon

Riksarkivet
Lenke til Arkivportalen
Henry Wennberg Annen kilde nr. - /1943 - Henry Wennberg var lege i det svenske infanteriet og lå på grensa mot Norge i juledagene i 1943. Der tok han imot flyktninger og lot dem skrive personalia i ei kladdebok. Innholdet er navn, adresse, yrke og alder på til sammen 161 personer i tillegg til legen selv; 16 kvinner og 145 menn. Tre er barn og fire er rømte øst-europeiske krigsfanger. De fleste mennene (112) er studenter. Mange av flyktningene er opprinnelig fra andre steder i landet, men har bostedsadresse i Oslo-området. Blant flyktningene finnes også to lensmenn og kommunearkivaren i Oslo. - Materialet er mottatt fra Lennart Wennberg fra Visby på Gotland, 24. februar 2020. Presis arkivreferanse: RA/PA-2037/F/L0001 Personopplysninger 2. verdenskrig Sverige Privatarkiver Personarkiver Flyktninger

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.