Content

Sør-Trøndelag


Melhus parish

Confirmation - Melhus local parish
1760-1769 1768-1769 (s. 70) 1769-1773 (s. 71)
1770-1779 1769-1773 (s. 71) 1773-1776 (s. 72) 1777-1781 (s. 73)
1780-1789 1777-1781 (s. 73) 1782-1784 (s. 74) 1786-1788 (s. 75) 1788-1790 (s. 76)
1790-1799 1788-1790 (s. 76) 1790-1792 (s. 77) 1793-1794 (s. 78) 1795-1796 (s. 79) 1796 (s. 80)
1800-1809 1809-1810 (s. 68)
1810-1819 1809-1810 (s. 68) 1811 (s. 69)
Married - Melhus local parish
1790-1799 1799-1800 (s. 192)
1800-1809 1799-1800 (s. 192) 1800-1802 (s. 193) 1803 (s. 194) 1804-1805 (s. 195) 1806 (s. 196) 1807 (s. 197) 1807-1809 (s. 198)
1810-1819 1810 (s. 199) 1811 (s. 200) 1812 (s. 201) 1813 (s. 202) 1814-1815 (s. 203) 1815 (s. 204)
Deceased and buried - Melhus local parish
1760-1769 1768-1769 (s. 210) 1769-1772 (s. 211)
1770-1779 1769-1772 (s. 211) 1773 (s. 212) 1773-1776 (s. 213) 1776-1779 (s. 214) 1779-1784 (s. 215)
1780-1789 1779-1784 (s. 215) 1784-1787 (s. 216) 1787-1792 (s. 217)
1790-1799 1787-1792 (s. 217) 1792-1796 (s. 218) 1796-1799 (s. 219)
1800-1809 1800-1802 (s. 220) 1803-1805 (s. 221) 1805-1808 (s. 222) 1808-1810 (s. 223)
1810-1819 1808-1810 (s. 223) 1810-1813 (s. 224) 1813 (s. 225) 1814 (s. 226) 1815 (s. 227)
Engaged - Melhus local parish
1760-1769 1768-1769 (s. 180) 1769-1773 (s. 181)
1770-1779 1769-1773 (s. 181) 1773-1775 (s. 182) 1775-1778 (s. 183) 1778-1781 (s. 184)
1780-1789 1778-1781 (s. 184) 1781-1784 (s. 185) 1784-1786 (s. 186) 1787-1789 (s. 187) 1789-1791 (s. 188)
1790-1799 1789-1791 (s. 188) 1791-1793 (s. 189) 1793-1795 (s. 190) 1797-1798 (s. 191) 1799 (s. 192)
Public confessions (publice absolverede) - Melhus local parish
1760-1769 1769-1775 (s. 270)
1770-1779 1769-1775 (s. 270)
Chronological list - Melhus local parish
1770-1779 1772 (s. 4) 1773-1774 (s. 5) 1775 (s. 6)
1780-1789 1782 (s. 9) 1783-1784 (s. 10) 1785-1786 (s. 11) 1787 (s. 12)
1790-1799 1792 (s. 14) 1793-1794 (s. 15) 1795 (s. 16)
1800-1809 1801-1802 (s. 19) 1802 (s. 20) 1803 (s. 22) 1804 (s. 24) 1805 (s. 26) 1806 (s. 28) 1807 (s. 30) 1808 (s. 32) 1809 (s. 34)
1810-1819 1810 (s. 35) 1811 (s. 37) 1812 (s. 39) 1813 (s. 41) 1814 (s. 42) 1815 (s. 43)
Other list - Melhus local parish
Unknown year Page 45
1800-1809 1801-1815 (s. 46)
1810-1819 1801-1815 (s. 46)
Notes - Melhus local parish
1760-1769 1768-1769 (s. 274) 1769-1776 (s. 275)
1770-1779 1769-1776 (s. 275) 1770 (s. 273) 1777-1791 (s. 276)
1780-1789 1777-1791 (s. 276)
1790-1799 1777-1791 (s. 276) 1791-1794 (s. 277) 1795 (s. 278)
Other page categories
Label, title, content page Label, title, content page
Source information
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1456/691/L1061
Link to Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 691: Melhus
L1061: Ministerialprotokoll, Melhus prestegjeld, Melhus sokn
Parish register (official) no. 691A02 /1 /1768 - 1815 Sør-Trøndelag county
Melhus parish
Melhus local parish
Den originale kirkeboken er ført felles for Melhus, Flå, Leinstrand og Hølonda sokn, i avdelinger for hvert av soknene. I den digitaliserte versjonen er sidene for hvert sokn samlet og fremstår som egne bøker. Lister som er ført felles for alle eller flere sokn - konfirmerte for Melhus, Leinstrand og Flå 1809-1811, trolovede og viede, døde/begravede, offentlige skriftemål, statistikker og diverse notatsider - ligger under Melhus hovedsokn. Kronologisk liste inneholder: Fødte/døpte, introduserte, dagsregister og antall kommuniserte. Trolovelsesliste, 1768-1799, inneholder også eventuelle vielser. Annen liste, fol. 45-46: Statistikk over fødte, døde og viede i hele prestegjeldet, 1801-1815. Notatsider, fra fol. 274 og ut: Diverse, blant annet oppdeling av kirkegården for vedlikehold og utdeling av fattigpenger. Church books Ministerial books Personalia Births and christenings Confirmations Engagements, banns and marriage Deaths and burials State archives The church