Church book from Melhus parish, Melhus local parish 1768-1815 (1653P), Astaref: SAT/A-1456/691/L1061

Source information

Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1456/691/L1061
Link to Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 691: Melhus
L1061: Ministerialprotokoll, Melhus prestegjeld, Melhus sokn
Parish register (official) no. 691A02 /1 /1768 - 1815 Sør-Trøndelag county
Melhus parish
Melhus local parish
Den originale kirkeboken er ført felles for Melhus, Flå, Leinstrand og Hølonda sokn, i avdelinger for hvert av soknene. I den digitaliserte versjonen er sidene for hvert sokn samlet og fremstår som egne bøker. Lister som er ført felles for alle eller flere sokn - konfirmerte for Melhus, Leinstrand og Flå 1809-1811, trolovede og viede, døde/begravede, offentlige skriftemål, statistikker og diverse notatsider - ligger under Melhus hovedsokn. Kronologisk liste inneholder: Fødte/døpte, introduserte, dagsregister og antall kommuniserte. Trolovelsesliste, 1768-1799, inneholder også eventuelle vielser. Annen liste, fol. 45-46: Statistikk over fødte, døde og viede i hele prestegjeldet, 1801-1815. Notatsider, fra fol. 274 og ut: Diverse, blant annet oppdeling av kirkegården for vedlikehold og utdeling av fattigpenger. Church books Ministerial books Personalia Births and christenings Confirmations Engagements, banns and marriage Deaths and burials State archives The church

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.