Innhold

Sør-Trøndelag


Melhus prestegjeld

Konfirmerte - Melhus sokn
1760-1769 1768-1769 (s. 70) 1769-1773 (s. 71)
1770-1779 1769-1773 (s. 71) 1773-1776 (s. 72) 1777-1781 (s. 73)
1780-1789 1777-1781 (s. 73) 1782-1784 (s. 74) 1786-1788 (s. 75) 1788-1790 (s. 76)
1790-1799 1788-1790 (s. 76) 1790-1792 (s. 77) 1793-1794 (s. 78) 1795-1796 (s. 79) 1796 (s. 80)
1800-1809 1809-1810 (s. 68)
1810-1819 1809-1810 (s. 68) 1811 (s. 69)
Viede - Melhus sokn
1790-1799 1799-1800 (s. 192)
1800-1809 1799-1800 (s. 192) 1800-1802 (s. 193) 1803 (s. 194) 1804-1805 (s. 195) 1806 (s. 196) 1807 (s. 197) 1807-1809 (s. 198)
1810-1819 1810 (s. 199) 1811 (s. 200) 1812 (s. 201) 1813 (s. 202) 1814-1815 (s. 203) 1815 (s. 204)
Døde og begravede - Melhus sokn
1760-1769 1768-1769 (s. 210) 1769-1772 (s. 211)
1770-1779 1769-1772 (s. 211) 1773 (s. 212) 1773-1776 (s. 213) 1776-1779 (s. 214) 1779-1784 (s. 215)
1780-1789 1779-1784 (s. 215) 1784-1787 (s. 216) 1787-1792 (s. 217)
1790-1799 1787-1792 (s. 217) 1792-1796 (s. 218) 1796-1799 (s. 219)
1800-1809 1800-1802 (s. 220) 1803-1805 (s. 221) 1805-1808 (s. 222) 1808-1810 (s. 223)
1810-1819 1808-1810 (s. 223) 1810-1813 (s. 224) 1813 (s. 225) 1814 (s. 226) 1815 (s. 227)
Trolovede - Melhus sokn
1760-1769 1768-1769 (s. 180) 1769-1773 (s. 181)
1770-1779 1769-1773 (s. 181) 1773-1775 (s. 182) 1775-1778 (s. 183) 1778-1781 (s. 184)
1780-1789 1778-1781 (s. 184) 1781-1784 (s. 185) 1784-1786 (s. 186) 1787-1789 (s. 187) 1789-1791 (s. 188)
1790-1799 1789-1791 (s. 188) 1791-1793 (s. 189) 1793-1795 (s. 190) 1797-1798 (s. 191) 1799 (s. 192)
Offentlige skriftemål (publice absolverede) - Melhus sokn
1760-1769 1769-1775 (s. 270)
1770-1779 1769-1775 (s. 270)
Kronologisk liste - Melhus sokn
1770-1779 1772 (s. 4) 1773-1774 (s. 5) 1775 (s. 6)
1780-1789 1782 (s. 9) 1783-1784 (s. 10) 1785-1786 (s. 11) 1787 (s. 12)
1790-1799 1792 (s. 14) 1793-1794 (s. 15) 1795 (s. 16)
1800-1809 1801-1802 (s. 19) 1802 (s. 20) 1803 (s. 22) 1804 (s. 24) 1805 (s. 26) 1806 (s. 28) 1807 (s. 30) 1808 (s. 32) 1809 (s. 34)
1810-1819 1810 (s. 35) 1811 (s. 37) 1812 (s. 39) 1813 (s. 41) 1814 (s. 42) 1815 (s. 43)
Annen liste - Melhus sokn
Ukjent år Side 45
1800-1809 1801-1815 (s. 46)
1810-1819 1801-1815 (s. 46)
Notatside - Melhus sokn
1760-1769 1768-1769 (s. 274) 1769-1776 (s. 275)
1770-1779 1769-1776 (s. 275) 1770 (s. 273) 1777-1791 (s. 276)
1780-1789 1777-1791 (s. 276)
1790-1799 1777-1791 (s. 276) 1791-1794 (s. 277) 1795 (s. 278)
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1456/691/L1061
Lenke til Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 691: Melhus
L1061: Ministerialprotokoll, Melhus prestegjeld, Melhus sokn
Ministerialbok nr. 691A02 /1 /1768 - 1815 Sør-Trøndelag fylke
Melhus prgj.
Melhus sokn
Den originale kirkeboken er ført felles for Melhus, Flå, Leinstrand og Hølonda sokn, i avdelinger for hvert av soknene. I den digitaliserte versjonen er sidene for hvert sokn samlet og fremstår som egne bøker. Lister som er ført felles for alle eller flere sokn - konfirmerte for Melhus, Leinstrand og Flå 1809-1811, trolovede og viede, døde/begravede, offentlige skriftemål, statistikker og diverse notatsider - ligger under Melhus hovedsokn. Kronologisk liste inneholder: Fødte/døpte, introduserte, dagsregister og antall kommuniserte. Trolovelsesliste, 1768-1799, inneholder også eventuelle vielser. Annen liste, fol. 45-46: Statistikk over fødte, døde og viede i hele prestegjeldet, 1801-1815. Notatsider, fra fol. 274 og ut: Diverse, blant annet oppdeling av kirkegården for vedlikehold og utdeling av fattigpenger. Kirkebøker Ministerialbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken