Content

Sør-Trøndelag


Haltdalen parish

Born and baptised - Haltdalen, Singsås, Ålen local parish
1800-1809 1805 (s. 2) 1806 (s. 6) 1807 (s. 10) 1808 (s. 13) 1809 (s. 19)
1810-1819 1810 (s. 24) 1811 (s. 29) 1812 (s. 33) 1813 (s. 37) 1814 (s. 41) 1815 (s. 45) 1816 (s. 49)
Confirmation - Haltdalen, Singsås, Ålen local parish
1800-1809 1805-1806 (s. 265) 1806-1808 (s. 266) 1808-1810 (s. 267)
1810-1819 1808-1810 (s. 267) 1810-1813 (s. 268) 1813-1815 (s. 269) 1815 (s. 270)
Married - Haltdalen, Singsås, Ålen local parish
1800-1809 1805 (s. 225) 1805-1807 (s. 226) 1808 (s. 227) 1809-1811 (s. 228)
1810-1819 1809-1811 (s. 228) 1811-1814 (s. 229) 1814-1816 (s. 230)
Deceased and buried - Haltdalen, Singsås, Ålen local parish
1800-1809 1805 (s. 165) 1806 (s. 166) 1806-1808 (s. 167) 1808 (s. 168) 1809-1810 (s. 169)
1810-1819 1809-1810 (s. 169) 1811 (s. 170) 1812-1813 (s. 171) 1814 (s. 172) 1814-1816 (s. 173) 1816 (s. 174)
Wedding banns - Haltdalen, Singsås, Ålen local parish
1800-1809 1805-1806 (s. 196) 1807-1808 (s. 197) 1809-1810 (s. 198)
1810-1819 1809-1810 (s. 198) 1811 (s. 199) 1811-1814 (s. 200) 1815 (s. 201) 1816 (s. 202)
Other list - Haltdalen, Singsås, Ålen local parish
1800-1809 1806-1834 (s. 276)
1810-1819 1806-1834 (s. 276)
1820-1829 1806-1834 (s. 276) 1828 (s. 174)
1830-1839 1806-1834 (s. 276) 1837 (s. 271)
Notes - Haltdalen, Singsås, Ålen local parish
1800-1809 1805
1820-1829 1822-1823 (s. 55) 1823 (s. 56) 1824 (s. 58) 1825 (s. 64) 1826 (s. 67) 1827 (s. 69) 1828 (s. 70)
Other page categories
Label, title, content page Page 1
Source information
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1456/685/L0953
Link to Arkivportalen
A-1456: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag
685: Haltdalen
L0953: Ministerialprotokoll, Haltdalen prestegjeld
Parish register (official) no. 685A02 /1805 - 1816 Sør-Trøndelag county
Haltdalen parish
Haltdalen local parish
Singsås local parish
Ålen local parish
Dåpslista inneholder også dagsregister og introduserte. Notatsider, 55-74: Opptegnelser 1823-1828, utdrag av prostebrev m.m. Annen liste for 1828: Overhøring av skolebarn. Notatside, 77: Om den siste skolelov, 1828. Annen liste for 1837: Utdeling av bøker. Annen liste, 1806-1834: Bibelutdelinger og fortegnelse over de som var med på den britiske og norske bibelselskaps gave. Church books Ministerial books Personalia Births and christenings Confirmations Engagements, banns and marriage Deaths and burials State archives The church