Innhold

Sør-Trøndelag


Haltdalen prestegjeld

Fødte og døpte - Haltdalen, Singsås, Ålen sokn
1800-1809 1805 (s. 2) 1806 (s. 6) 1807 (s. 10) 1808 (s. 13) 1809 (s. 19)
1810-1819 1810 (s. 24) 1811 (s. 29) 1812 (s. 33) 1813 (s. 37) 1814 (s. 41) 1815 (s. 45) 1816 (s. 49)
Konfirmerte - Haltdalen, Singsås, Ålen sokn
1800-1809 1805-1806 (s. 265) 1806-1808 (s. 266) 1808-1810 (s. 267)
1810-1819 1808-1810 (s. 267) 1810-1813 (s. 268) 1813-1815 (s. 269) 1815 (s. 270)
Viede - Haltdalen, Singsås, Ålen sokn
1800-1809 1805 (s. 225) 1805-1807 (s. 226) 1808 (s. 227) 1809-1811 (s. 228)
1810-1819 1809-1811 (s. 228) 1811-1814 (s. 229) 1814-1816 (s. 230)
Døde og begravede - Haltdalen, Singsås, Ålen sokn
1800-1809 1805 (s. 165) 1806 (s. 166) 1806-1808 (s. 167) 1808 (s. 168) 1809-1810 (s. 169)
1810-1819 1809-1810 (s. 169) 1811 (s. 170) 1812-1813 (s. 171) 1814 (s. 172) 1814-1816 (s. 173) 1816 (s. 174)
Lysninger - Haltdalen, Singsås, Ålen sokn
1800-1809 1805-1806 (s. 196) 1807-1808 (s. 197) 1809-1810 (s. 198)
1810-1819 1809-1810 (s. 198) 1811 (s. 199) 1811-1814 (s. 200) 1815 (s. 201) 1816 (s. 202)
Annen liste - Haltdalen, Singsås, Ålen sokn
1800-1809 1806-1834 (s. 276)
1810-1819 1806-1834 (s. 276)
1820-1829 1806-1834 (s. 276) 1828 (s. 174)
1830-1839 1806-1834 (s. 276) 1837 (s. 271)
Notatside - Haltdalen, Singsås, Ålen sokn
1800-1809 1805
1820-1829 1822-1823 (s. 55) 1823 (s. 56) 1824 (s. 58) 1825 (s. 64) 1826 (s. 67) 1827 (s. 69) 1828 (s. 70)
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Side 1
Kildeinformasjon
SAT/A-1456/685/L0953
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 685: Haltdalen
L0953: Ministerialprotokoll, Haltdalen prestegjeld
Ministerialbok nr. 685A02/1805 - 1816 Sør-Trøndelag fylke
Haltdalen prgj.
Haltdalen sokn
Singsås sokn
Ålen sokn
Dåpslista inneholder også dagsregister og introduserte. Notatsider, 55-74: Opptegnelser 1823-1828, utdrag av prostebrev m.m. Annen liste for 1828: Overhøring av skolebarn. Notatside, 77: Om den siste skolelov, 1828. Annen liste for 1837: Utdeling av bøker. Annen liste, 1806-1834: Bibelutdelinger og fortegnelse over de som var med på den britiske og norske bibelselskaps gave. Fortegnelse Gave