Church book from Haltdalen parish 1805-1816 (1645P), Astaref: SAT/A-1456/685/L0953

Source information

Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1456/685/L0953
Link to Arkivportalen
A-1456: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag
685: Haltdalen
L0953: Ministerialprotokoll, Haltdalen prestegjeld
Parish register (official) no. 685A02 /1805 - 1816 Sør-Trøndelag county
Haltdalen parish
Haltdalen local parish
Singsås local parish
Ålen local parish
Dåpslista inneholder også dagsregister og introduserte. Notatsider, 55-74: Opptegnelser 1823-1828, utdrag av prostebrev m.m. Annen liste for 1828: Overhøring av skolebarn. Notatside, 77: Om den siste skolelov, 1828. Annen liste for 1837: Utdeling av bøker. Annen liste, 1806-1834: Bibelutdelinger og fortegnelse over de som var med på den britiske og norske bibelselskaps gave. Church books Ministerial books Personalia Births and christenings Confirmations Engagements, banns and marriage Deaths and burials State archives The church

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.