Content
View options:

Statsarkivet i Trondheim


Fosen prosti*

Tittelblad upaginert
Sjeleregister 1794 1
Sjeleregister 1793 upaginert
Source information
Statsarkivet i Trondheim
Link to Arkivportalen
Fosen prosti* Register of literacy and religion (sjeleregister) no. Db/L0022/1794 Sør-Trøndelag county
Bjørnør parish
Sjelemanntall 1794 over Bjørnør menighet. Personalia