Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Fosen prosti*

Tittelblad upaginert
Sjeleregister 1794 1
Sjeleregister 1793 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim
Lenke til Arkivportalen
Fosen prosti* Sjeleregister nr. Db/L0022 /1794 Sør-Trøndelag fylke
Bjørnør prgj.
Sjelemanntall 1794 over Bjørnør menighet. Personopplysninger