Church book from Bjørnør parish 1794-1794 (1632P)

Source information


Link to Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Fosen prosti* Register of literacy and religion (sjeleregister) no. Db/L0022/1794 Sør-Trøndelag county
Bjørnør parish
Sjelemanntall 1794 over Bjørnør menighet. Personalia

References


User settings