Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 439 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Norges Brannkasse Alstahaug*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1846 - 1885 Første side Innhold
1b 1868 - 1884 Første side Innhold
2 1885 - 1905 Første side Innhold

Norges Brannkasse Herøy*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1872 - 1888 Første side Innhold
2 1888 - 1903 Første side Innhold
3 1903 - 1920 Første side Innhold

Norges Brannkasse Sømna/Vik*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1904 - 1921 Første side Innhold

Riksarkivet


Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814

Branntakster, Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
L0040/0001 Moss: Branntakstprotokoll 1765 Første side Innhold
L0040/0002 Moss: Branntakstprotokoll 1767 Første side Innhold
L0040/0003 Moss: Branntakstprotokoll 1777 Første side Innhold
L0040/0004 Moss: Branntakstprotokoll 1787 Første side Innhold
L0040/0005 Moss: Branntakstprotokoll 1797 Første side Innhold
L0040/0006 Moss: Dokumenter vedrørende branntaksering 1767 - 1807 Første side Innhold

Norges Brannkasse

Uten oppføringer i Arkivportalen
07 1869 - 1943 Vadsø, matr.nr. 2-327 Første side Innhold
08 1893 - 1957 Vadsø, matr.nr. 340-642 Første side Innhold
09 1846 - 1953 Vadsø by, branntakster nr. 1-79 Første side Innhold
10 1854 - 1949 Vadsø by, branntakster nr. 80-164 Første side Innhold
11 1868 - 1934 Vadsø by, branntakster nr. 165-348 Første side Innhold
12 1846 - 1944 Vardø, branntakster nr. 1-83 Første side Innhold
13 1843 - 1955 Vardø by, branntakster nr. 35-79 Første side Innhold
14 1855 - 1955 Vardø by, branntakster nr. 80-123 Første side Innhold
15 1863 - 1953 Vardø by, branntakster nr. 135-179 Første side Innhold
16 1866 - 1955 Vardø by, branntakster nr. 180-229 Første side Innhold
17 1864 - 1955 Vardø by, branntakster nr. 230-319 Første side Innhold
18 1884 - 1955 Vardø by, branntakster nr. 320-399 Første side Innhold
19 1889 - 1955 Vardø by, branntakster nr. 400-629 Første side Innhold
57 1879 - 1956 Vardø, branntakster nr. 5-752 Første side Innhold

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Aurland

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1872 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1873 - 1917 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1917 - 1944 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1911 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll, skjematakst 1909 - 1916 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll, skjematakst 1916 - 1922 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll, skjematakst 1922 - 1933 Første side Innhold

Lensmannen i Bremanger

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1878 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1879 - 1947 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1947 - 1949 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1949 - 1952 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1951 - 1954 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll 1954 - 1955 Første side Innhold

Lensmannen i Gaular

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1892 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1892 - 1924 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1924 - 1951 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1951 - 1955 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1917 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll, skjematakst 1917 - 1943 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll, skjematakst 1943 - 1955 Første side Innhold

Lensmannen i Hafslo

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1871 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1871 - 1886 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1887 - 1931 Første side Innhold