Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814

Branntakster, Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
Merknader til skanningen upaginert
Branntakstdokumenter 1808-1809 upaginert
Branntakstdokumenter 1809-1810 upaginert
Branntakstdokumenter 1810-1811 upaginert
Branntakstdokumenter 1811-1812 upaginert
Branntakstdokumenter 1812-1813 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5458/F/Fa/L0003/0002
Lenke til Arkivportalen
Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814 F: Branntakster
Fa: Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
L0003: Arendal
0002: Dokumenter Branntakster nr. 3.2 /1808 - 1813 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Hus og bygninger