Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814

Branntakster, Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
Branntakster 23. rode 1153
Branntakster 24. rode 1198-1199
Branntakster Handelskontoret 1284-1285
Branntakster Sjøbodene 1362-1363
Ekstrakter og notater 1448-1449
Register over gater og smug upaginert
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5458/F/Fa/L0007/0003
Lenke til Arkivportalen
Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814 F: Branntakster
Fa: Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
L0007: Bergen
0003: Branntakstprotokoll Branntakster nr. 7.3 /1807 - 1817 - 23.-24. rode, samt Handelskontoret og sjøbodene. Med gateregister for nr. 7.1-7.3. Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Hus og bygninger