Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814

Branntakster, Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
Løst vedlegg upaginert
Branntakster Innledning upaginert
Branntakster 1.-4. rode upaginert
Branntakster 5.-8. rode upaginert
Branntakster 9.-12. rode upaginert
Branntakster 13.-16. rode upaginert
Branntakster 17.-20. rode upaginert
Branntakster 21.-24. rode upaginert
Branntakster Det bergenske handelskontor upaginert
Branntakster Sjøbodene ved Nøstet upaginert
Branntakster Sjøbodene i Skuteviken og Sandviken upaginert
Branntakster Forandringer upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5458/F/Fa/L0004b/0001
Lenke til Arkivportalen
Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814 F: Branntakster
Fa: Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
L0004b: Bergen
0001: Branntakstprotokoll Branntakster nr. 4b.1 /1777 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Hus og bygninger