Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 6773 treff.

Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


AAKS/PA-1060a: Oxefjordens indbyrdes Assuranceselskab

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
A01: Forhandlingsprotokoll
L0001 Forhandlingsprotokoll med regnskap 1806 - 1819 Forsikringsarkiv. Arkivet etter foreningen inneholder en forhandlingsprotokoll med vedtekter og regnskap. Første side Innhold

AAKS/PA-1718: Agders Gjensidige Assuranceforening

05: Årsberetninger
L0001 Regnskap, seilavdeling, pakkesak 1855 - 1880 Første side Innhold
L0002 Regnskap, seilavdeling, pakkesak 1881 - 1889 Første side Innhold
L0003 Regnskap, seilavdeling, pakkesak 1890 - 1912 Første side Innhold
L0004 Regnskap, seilavdeling, pakkesak. Og regnskap jernavdeling 1911 - 1924 Første side Innhold
L0005 Regnskap, dampavdeling 1897 - 1922 Første side Innhold
L0006 Renteprotokoll, seilavdeling 1861 - 1867 Første side Innhold

AAKS/PA-2799: Understøttelseskassen for uheldige sjømenn i Risør

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Forhandlings Protocol for Understøttelses Cassen for uheldige Søemænd: Øster Riisøer og Toldistrict 1832 - 1890 Første side Innhold

Arkiv i Nordland


AIN/K-18490.625: Hamarøy kommune. Fiskermanntallsnemnda

Fa: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn
L0001 Fiskermanntall 1911 Første side
L0002 Fiskermanntall 1912 Første side

Statsarkivet i Kristiansand


AV/SAK-2241-0016: Norges Brannkasse Froland

F: Brannforsikring
Fa: Branntakstprotokoller
L0001 Branntakstprotokoll nr. 2 1875 - 1948 Første side Innhold

Statsarkivet i Stavanger


AV/SAST-A-100192: Tysvær lensmannskontor

Goa: Branntakstprotokoller
L0001 "Brandtaxations-Protocol for Tysvær Thinglaug" 1846 - 1899 Første side Innhold
L0002 "Brandtakstprotokol for lensmanden i Tysvær" 1916 - 1952 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1952 - 1955 Første side Innhold
L0004 "Branntakstprotokoll" 1955 Første side Innhold
Gob: Branntakstprotokoller - skjematakster
L0001 "Brandtaxationsprotokol for Tysvær Lensmandsdistrikt Ryfylke Fogderi" 1894 - 1916 Første side Innhold
L0002 "Brandtakstprotokol for Lensmanden i Tysvær" 1901 - 1932 Første side Innhold
L0003 "Brandtakstbok for Tysvær lensmannskrins" 1932 - 1955 Første side Innhold

IKA Hordaland


IKAH/1233-pa0001: Ulvik branntrygdelag

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok 1868 - 1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Branntrygd
Fa: Branntrygd
L0001 Protokoll over branntrygd 1868 - 1918 Første side
L0002 Protokoll over branntrygd 1870 - 1884 Første side
R: Regnskap
Ra: Rekneskap
L0001 Rekneskapsprotokoll 1868 - 1891 Første side

IKAH/1264-Pa0001: Austrheim kvegassuranse

F: Forsikra
Fa: Forsikra
L0001 Protokoll over forsikra medlemmer i Austrheim kvegassuranse 1899 - 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Oslo byarkiv


OBA/A-10133: Lensmennene i Aker

F: Spesialarkiv for virksomheten
Fa: Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0001 Branntakstprotokoll 1856 - 1867 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1860 - 1868 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1863 - 1868 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1868 - 1877 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll 1877 - 1891 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll 1877 - 1893 Første side Innhold
L0008 Branntakstprotokoll 1893 - 1899 Første side Innhold
L0009 Branntakstprotokoll 1894 - 1908 Første side Innhold
L0010 Branntakstprotokoll 1899 - 1903 Første side Innhold
L0011 Branntakstprotokoll 1902 - 1905 Første side Innhold
L0012 Branntakstprotokoll 1904 - 1910 Første side Innhold
L0013 Branntakstprotokoll 1909 - 1914 Første side Innhold
L0014 Branntakstprotokoll 1909 - 1921 Første side Innhold
L0015 Branntakstprotokoll 1910 - 1912 Første side Innhold
L0016 Branntakstprotokoll 1912 - 1913 Første side Innhold
L0017 Branntakstprotokoll 1913 - 1916 Første side Innhold
L0018 Branntakstprotokoll 1916 - 1918 Første side Innhold
L0019 Branntakstprotokoll 1918 - 1919 Første side Innhold
L0020 Branntakstprotokoll 1919 - 1923 Første side Innhold
L0021 Branntakstprotokoll 1922 - 1925 Første side Innhold
L0022 Branntakstprotokoll 1922 - 1949 Første side Innhold
L0023 Branntakstprotokoll 1925 - 1929 Første side Innhold
L0024 Branntakstprotokoll 1929 - 1932 Første side Innhold
L0025 Branntakstprotokoll 1931 - 1935 Første side Innhold
L0026 Branntakstprotokoll 1935 - 1939 Første side Innhold
L0027 Branntakstprotokoll 1939 - 1941 Første side Innhold
L0028 Branntakstprotokoll 1941 - 1942 Første side Innhold