Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 771 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Norges Brannkasse Alstahaug*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1846 - 1885 Første side Innhold
1b 1868 - 1884 Første side Innhold
2 1885 - 1905 Første side Innhold

Norges Brannkasse Herøy*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1872 - 1888 Første side Innhold
2 1888 - 1903 Første side Innhold
3 1903 - 1920 Første side Innhold

Norges Brannkasse Sømna/Vik*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1904 - 1921 Første side Innhold

Riksarkivet


Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814

Branntakster, Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
L0001/0001 Arendal: Branntakstprotokoll 1777 - 1786 Første side Innhold
L0001/0002 Arendal: Branntakstprotokoll 1787 Første side Innhold
L0001/0003 Arendal: Dokumenter 1765 - 1797 Første side Innhold
L0002/0001 Arendal: Branntakstprotokoll 1797 Med register til nr. 2.1 og 2.2. Første side Innhold
L0002/0002 Arendal: Branntakstprotokoll 1797 Register: Se nr. 2.1. Første side Innhold
L0002/0003 Arendal: Dokumenter 1798 - 1807 Første side Innhold
L0003/0001 Arendal: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side Innhold
L0003/0002 Arendal: Dokumenter 1808 - 1813 Første side Innhold
L0004/0001 Bergen: Branntakstprotokoll 1767 Første side Innhold
L0004/0002 Bergen: Branntakstprotokoll 1767 Første side Innhold
L0004/0003 Bergen: Dokumenter 1767 - 1777 Første side Innhold
L0004b/0001 Bergen: Branntakstprotokoll 1777 Første side Innhold
L0004b/0002 Bergen: Dokumenter 1777 - 1787 Første side Innhold
L0005/0001 Bergen: Branntakstprotokoll 1787 Første side Innhold
L0005/0002 Bergen: Dokumenter 1787 - 1797 Første side Innhold
L0006/0001 Bergen: Branntakstprotokoll 1797 Første side Innhold
L0006/0002 Bergen: Dokumenter 1797 - 1807 Første side Innhold
L0007/0001 Bergen: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 1.-11. rode. Gateregister: Se nr. 7.3. Første side Innhold
L0007/0002 Bergen: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 11.-23. rode. Gateregister: Se nr. 7.3. Første side Innhold
L0007/0003 Bergen: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 23.-24. rode, samt Handelskontoret og sjøbodene. Med gateregister for nr. 7.1-7.3. Første side Innhold
L0007/0004 Bergen: Dokumenter 1807 - 1817 Første side Innhold
L0008/0001 Bragernes: Branntakstprotokoll 1765 Første side Innhold
L0008/0002 Bragernes: Branntakstprotokoll 1767 Første side Innhold
L0008/0003 Bragernes: Branntakstprotokoll 1777 Første side
L0008/0004 Bragernes: Branntakstprotokoll 1787 Første side
L0008/0005 Bragernes: Dokumenter 1765 - 1797 Første side
L0009/0001 Bragernes: Branntakstprotokoll 1797 - 1807 Første side
L0009/0002 Bragernes: Dokumenter 1797 - 1807 Første side
L0010/0001 Bragernes: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0010/0002 Bragernes: Dokumenter 1807 - 1817 Første side
L0010a/0001 Bragernes: Branntakstprotokoll 1787 Første side
L0010a/0002 Bragernes: Branntakstprotokoll 1787 Første side
L0010a/0003 Bragernes: Branntakstprotokoll 1797 Første side
L0011/0001 Brevik: Branntakstprotokoll 1779 Første side
L0011/0002 Brevik: Branntakstprotokoll 1787 Første side
L0011/0003 Brevik: Branntakstprotokoll 1797 Første side
L0011/0004 Brevik: Dokumenter 1767 - 1807 Første side
L0012/0001 Brevik: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0012/0002 Brevik: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0013/0001 Kristiania: Branntakstprotokoll 1766 Første side
L0013/0002 Kristiania: Branntakstprotokoll 1769 Første side
L0013/0003 Kristiania: Branntakstprotokoll 1777 Første side
L0013/0004 Kristiania: Branntakstprotokoll 1779 Første side