Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 6296 treff.

Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Oxefjordens indbyrdes Assuranceselskab

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Forhandlingsprotokoll
L0001 Forhandlingsprotokoll med regnskap 1806 - 1819 Forsikringsarkiv. Arkivet etter foreningen inneholder en forhandlingsprotokoll med vedtekter og regnskap. Første side Innhold

Understøttelseskassen for uheldige sjømenn i Risør

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Forhandlings Protocol for Understøttelses Cassen for uheldige Søemænd: Øster Riisøer og Toldistrict 1832 - 1890 Første side Innhold

Arkiv i Nordland


Hamarøy kommune. Fiskermanntallsnemnda

Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn
L0001 Fiskermanntall 1911 Første side
L0002 Fiskermanntall 1912 Første side

IKA Hordaland


Ulvik branntrygdelag

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok 1868 - 1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Branntrygd, Branntrygd
L0001 Protokoll over branntrygd 1868 - 1918 Første side
L0002 Protokoll over branntrygd 1870 - 1884 Første side
Regnskap, Rekneskap
L0001 Rekneskapsprotokoll 1868 - 1891 Første side

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0001 Branntakstprotokoll 1856 - 1867 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1860 - 1868 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1863 - 1868 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1868 - 1877 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll 1877 - 1891 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll 1877 - 1893 Første side Innhold
L0008 Branntakstprotokoll 1893 - 1899 Første side Innhold
L0009 Branntakstprotokoll 1894 - 1908 Første side Innhold
L0010 Branntakstprotokoll 1899 - 1903 Første side Innhold
L0011 Branntakstprotokoll 1902 - 1905 Første side Innhold
L0012 Branntakstprotokoll 1904 - 1910 Første side Innhold
L0013 Branntakstprotokoll 1909 - 1914 Første side Innhold
L0014 Branntakstprotokoll 1909 - 1921 Første side Innhold
L0015 Branntakstprotokoll 1910 - 1912 Første side Innhold
L0016 Branntakstprotokoll 1912 - 1913 Første side Innhold
L0017 Branntakstprotokoll 1913 - 1916 Første side Innhold
L0018 Branntakstprotokoll 1916 - 1918 Første side Innhold
L0019 Branntakstprotokoll 1918 - 1919 Første side Innhold
L0020 Branntakstprotokoll 1919 - 1923 Første side Innhold
L0021 Branntakstprotokoll 1922 - 1925 Første side Innhold
L0022 Branntakstprotokoll 1922 - 1949 Første side Innhold
L0023 Branntakstprotokoll 1925 - 1929 Første side Innhold
L0024 Branntakstprotokoll 1929 - 1932 Første side Innhold
L0025 Branntakstprotokoll 1931 - 1935 Første side Innhold
L0026 Branntakstprotokoll 1935 - 1939 Første side Innhold
L0027 Branntakstprotokoll 1939 - 1941 Første side Innhold
L0028 Branntakstprotokoll 1941 - 1942 Første side Innhold
L0029 Branntakstprotokoll 1942 - 1943 Første side Innhold
L0030 Branntakstprotokoll 1943 - 1944 Første side Innhold
L0031 Branntakstprotokoll 1944 - 1946 Første side Innhold
L0032 Branntakstprotokoll 1946 - 1948 Første side Innhold
L0033 Branntakstprotokoll 1948 Første side Innhold
Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Ullern
L0001 Branntakstprotokoll 1921 - 1949 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1922 - 1929 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1929 - 1931 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1931 - 1937 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1936 - 1938 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll 1938 - 1942 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll 1941 - 1942 Første side Innhold
L0008 Branntakstprotokoll 1942 - 1943 Første side Innhold
L0009 Branntakstprotokoll 1943 - 1945 Første side Innhold
L0010 Branntakstprotokoll 1945 - 1948 Første side Innhold