Innhold
Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Understøttelseskassen for uheldige sjømenn i Risør

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
1832-1837 2
1838-1849 9
1850-1859 21
1860-1869 35
1870-1879 41
1880-1889 47
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/PA-2799/A/L0001
Lenke til Arkivportalen
Understøttelseskassen for uheldige sjømenn i Risør A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001: Forhandlings Protocol for Understøttelses Cassen for uheldige Søemænd: Øster Riisøer og Toldistrict
Protokoll 1832 - 1890 - - Sjømenn og sjøfolk Forsikring og assuranse Fattigvesen