Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814

Branntakster, Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
Branntakstdokumenter 1767-1777 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5458/F/Fa/L0004/0003
Lenke til Arkivportalen
Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814 F: Branntakster
Fa: Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
L0004: Bergen
0003: Dokumenter Branntakster nr. 4.3 /1767 - 1777 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Hus og bygninger