Innhold
Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Oxefjordens indbyrdes Assuranceselskab

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Forhandlingsprotokoll
1
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/PA-1060a/A/A01/L0001
Lenke til Arkivportalen
Oxefjordens indbyrdes Assuranceselskab A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
A01: Forhandlingsprotokoll
L0001: Forhandlingsprotokoll med regnskap
Møtebok 1806 - 1819 - Forsikringsarkiv. Arkivet etter foreningen inneholder en forhandlingsprotokoll med vedtekter og regnskap. Arkivet kom inn som gave til Arendal museum i siste halvdel av 1800-tallet. Møteprotokoller Forsikring og assuranse