Harstad lensmannskontor, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller, nr. 622: 1940-1945, Astaref: SATØ/SATØ-10/F/Fr/Fra/L0622

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Tromsø SATØ/SATØ-10/F/Fr/Fra/L0622
Lenke til Arkivportalen
Harstad lensmannskontor F: Fagserier - lensmannsarkivet
Fr: Norges Brannkasse
Fra: Branntakstprotokoller
L0622: Branntakstprotokoll (S)
Branntakster nr. 622/24.10.1940 - 01.09.1945 - Branntakstprotokoll (S). Skjemaprotokoll. Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger