Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Harstad lensmannskontor

Fagserier - lensmannsarkivet, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller
Tittelblad upaginert
Branntakster 1
Autorisasjon 500-501
Kildeinformasjon
SATØ/SATØ-10/F/Fr/Fra/L0622
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Harstad lensmannskontor F: Fagserier - lensmannsarkivet
Fr: Norges Brannkasse
Fra: Branntakstprotokoller
L0622: Branntakstprotokoll (S)
Branntakster nr. 622/24.10.1940 - 01.09.1945 - Branntakstprotokoll (S). Skjemaprotokoll. Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger