Lensregnskaper, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570, nr. 1: Østnorske len 1499-1528, Astaref: RA/EA-5023/R/Ra/L0001

Kildeinformasjon

RA/EA-5023/R/Ra/L0001
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Ra: Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
L0001: Østnorske len
Lensregnskap nr. 1/1499 - 1528 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger