Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 Oppgave over bøter av bøndene i Nes, Odalen og Eidsvoll som slo fogden Lasse Skjold i hjel 1499 upaginert
0002/0001 Oppgave over bøter av bøndene i Nes, Odalen og Eidsvoll som slo fogden Lasse Skjold i hjel 1499-1500 upaginert
0003/0001 Oppgave over privatpersoner som har kjøpt leidangsmel i Oslo. 1500 upaginert
0004/0001 Gjengjerd av Romerike, Ringerike, Toten, Hadeland, Hedmark m.m. 1514 upaginert
0005/0001 Gjengjerd av Romerike 1514 upaginert
0006/0001 Gjengjerd av Follo, Borgarsyssel, Eiker, Lier, Modum, Sigdal, Røyken, Bærum og Tverrdalen 1514 upaginert
0007/0001 Gjengjerd av Gudbrandsdalen 1528 upaginert
0008/0001 Gjengjerd av Bragernes len 1528 upaginert
0009/0001 Gjengjerd av Hedmark 1528 upaginert
0010/0001 Gjengjerd av Østerdalen 1528 upaginert
0011/0001 Gjengjerd av Opplandene og Båhus len 1528 upaginert
0012/0001 Gjengjerd av Øvre og Nedre Romerike 1528 upaginert
0013/0001 Gjengjerd av Brunla len 1528 upaginert
0014/0001 Gjengjerd av Skiensyssel 1528 upaginert
0015/0001 Restans på gjengjerd av Ringerike 1528 upaginert
0016/0001 Restans på gjengjerd av Hedmark 1528 upaginert
0017/0001 Restans på gjengjerd av Odalen, Øvre og Nedre Romerike 1528 upaginert
0018/0001 Restans på gjengjerd av Østerdalen 1528 upaginert
0019/0001 Restans på gjengjerd av Skienssyssel 1528 upaginert
0020/0001 Restans på gjengjerd av Brunla len 1528 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Ra/L0001
Lenke til Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Ra: Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
L0001: Østnorske len
Lensregnskap nr. 1 /1499 - 1528 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner