Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567, bind 1: Rekneskap for Akershus len 1557-1558

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Norske Lensrekneskapsbøker (publikasjon)* Lensregnskap nr. 1/1557 - 1558 - Utgitt 1937 av Riksarkivet. Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger