Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Norske lensrekneskapsbøker - en historie I
Omslag og tittelblad upaginert
Forord III
Innholdsfortegnelse m/ spesialtegn og forkortelser V
Regnskap for Akershus len 1557-1558 Forside 1
Regnskap for Akershus len 1557-1558 Rest (inntekt) fra forrige år 3
Regnskap for Akershus len 1557-1558 Ymse inntekter i penger 4
Regnskap for Akershus len 1557-1558 Inntekter av fogderier, byer og prostier 7
Regnskap for Akershus len 1557-1558 Landskyld av jordegods 119
Regnskap for Akershus len 1557-1558 Ymse inntekter i varer 163
Regnskap for Akershus len 1557-1558 Summa summarum på inntektene 173
Regnskap for Akershus len 1557-1558 Utgifter i penger 176
Regnskap for Akershus len 1557-1558 Kosthold 208
Regnskap for Akershus len 1557-1558 Andre utgifter i varer 232
Regnskap for Akershus len 1557-1558 Summa summarum på utgiftene 260
Ekstrakt av regnskapet 1557-1558 Forside 263
Ekstrakt av regnskapet 1557-1558 Inntekt 265
Ekstrakt av regnskapet 1557-1558 Utgift 291
Ekstrakt av regnskapet 1557-1558 Rest i slutten av regnskapsåret 314
Skrifter fra Riksarkivet upaginert
Kildeinformasjon
PUBL/PUBL-001/C/0001
PUBL-001: Publikasjoner utgitt av Arkivverket
C: Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567
0001: Bind 1: Rekneskap for Akershus len 1557-1558
Lensregnskap nr. 1 /1557 - 1558 - Utgitt 1937 av Riksarkivet. Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner