Norges Golfforbund, Årsmøter, nr. 1: Årsmøteprotokoll 1982-1998

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Norges Golfforbund* Møtebok nr. Aa/L0001 /1982 - 1998 - Årsmøteprotokoll. For 1983 mangler referat. For 1998 kun samlede vedtak fra tinget; tingpapirer mangler. Møteprotokoller Idrett Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver

Referanser

Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.

Brukerinnstillinger