Norges Golfforbund, Årsmøter, nr. 1: Årsmøteprotokoll 1982-1998

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Norges Golfforbund* Møtebok nr. Aa/L0001 /1982 - 1998 - Årsmøteprotokoll. For 1983 mangler referat. For 1998 kun samlede vedtak fra tinget; tingpapirer mangler. Møteprotokoller Idrett Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver

Referanser

Begrenset Dette bildet er klausulert på Internett. Dersom du deler lenken, vil mottakeren bare kunne se bildet, dersom vedkommende er innlogget med en brukerkonto som har rettigheter til å se bildet.

Brukerinnstillinger