Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Norges Golfforbund


Norges Golfforbund*

Årsmøter / Golfting 1982 Innkalling 1
Årsmøter / Golfting 1982 Referat 48
Årsmøter / Golfting 1983 Innkalling 65
Årsmøter / Golfting 1984 Referat 113
Årsmøter / Golfting 1985 Referat 130
Årsmøter / Golfting 1986 Referat 139
Årsmøter / Golfting 1988 Referat 144
Årsmøter / Golfting 1990 Referat 147
Årsmøter / Golfting 1990 Temadag 159
Årsmøter / Golfting 1992 Referat 166
Årsmøter / Golfting 1982 Temadag 187
Årsmøter / Golfting 1994 Referat 192
Årsmøter / Golfting 1994 Temadag 203
Årsmøter / Golfting 1996 Referat 212
Årsmøter / Golfting 1998 Referat 230
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Norges Golfforbund* Møtebok nr. Aa/L0001 /1982 - 1998 - Årsmøteprotokoll. For 1983 mangler referat. For 1998 kun samlede vedtak fra tinget; tingpapirer mangler. Møteprotokoller Idrett Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver