Matrikkel for Søndre Trondhjems amt 1838

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet 1838-matrikkelen (publikasjon)* Matrikkel nr. 15/1838 Sør-Trøndelag fylke
- Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger