Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Innholdsfortegnelse 1
Fosen fogderi Hitra tinglag 3
Fosen fogderi Hemne tinglag 10
Fosen fogderi Stadsbygd tinglag 17
Fosen fogderi Rissa tinglag 21
Fosen fogderi Ørland tinglag 27
Fosen fogderi Åfjord tinglag 34
Fosen fogderi Bjørnør tinglag 38
Orkdal og Gauldal fogderi Orkdal tinglag 43
Orkdal og Gauldal fogderi Meldal tinglag 54
Orkdal og Gauldal fogderi Rennebu tinglag 61
Orkdal og Gauldal fogderi Oppdal tinglag 68
Orkdal og Gauldal fogderi Soknedal tinglag 78
Orkdal og Gauldal fogderi Støren tinglag 83
Orkdal og Gauldal fogderi Horg tinglag 87
Orkdal og Gauldal fogderi Flå tinglag 91
Orkdal og Gauldal fogderi Hølonda tinglag 93
Orkdal og Gauldal fogderi Melhus tinglag 96
Orkdal og Gauldal fogderi Singsås tinglag 101
Orkdal og Gauldal fogderi Holtålen tinglag 105
Orkdal og Gauldal fogderi Ålen tinglag 108
Orkdal og Gauldal fogderi Røros tinglag 114
Strinda og Selbu fogderi Leinstrand tinglag 128
Strinda og Selbu fogderi Buvika tinglag 132
Strinda og Selbu fogderi Skaun tinglag 135
Strinda og Selbu fogderi Børsa tinglag 139
Strinda og Selbu fogderi Byneset tinglag 144
Strinda og Selbu fogderi Strinda tinglag 148
Strinda og Selbu fogderi Klæbu tinglag 156
Strinda og Selbu fogderi Selbu tinglag 161
Kildeinformasjon
PUBL/PUBL-999/0002/Bind-15
PUBL-999: Andre publikasjoner
0002: 1838-matrikkelen
Bind-15: Søndre Trondhjems amt
Matrikkel nr. 15 /1838 Sør-Trøndelag fylke
- Matrikler Eiendom Bøker, trykksaker, publikasjoner