Matrikkel for Buskerud amt 1838

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Andre publikasjoner -: 1838-matrikkelen
Bind 5: Buskerud amt
Matrikkel nr. 05 /1838 Buskerud fylke
- Matrikler Eiendom Bøker, trykksaker, publikasjoner

Referanser


Brukerinnstillinger