Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


1838-matrikkelen (publikasjon)*

Innholdsfortegnelse 1
Ringerike og Hallingdal fogderi Hole tinglag 2
Ringerike og Hallingdal fogderi Norderhov tinglag 9
Ringerike og Hallingdal fogderi Nes tinglag 23
Ringerike og Hallingdal fogderi Ål tinglag 41
Buskerud fogderi Modum tinglag 54
Buskerud fogderi Sigdal tinglag 66
Buskerud fogderi Eiker tinglag 77
Buskerud fogderi Lier tinglag 98
Buskerud fogderi Røyken tinglag 109
Buskerud fogderi Hurum tinglag 114
Numedal og Sandsvær fogderi Sandsvær tinglag 118
Numedal og Sandsvær fogderi Flesberg tinglag 131
Numedal og Sandsvær fogderi Rollag tinglag 139
Numedal og Sandsvær fogderi Nore og Uvdal tinglag 144
Kildeinformasjon
Riksarkivet
Lenke til Arkivportalen
1838-matrikkelen (publikasjon)* Matrikkel nr. 05/1838 Buskerud fylke
- Matrikler Eiendom