Knut Johannessen, Ole Kolsrud og Dag Mangset (red.): Håndbok for Riksarkivet (1992), Astaref: PUBL/-/-/-

Kildeinformasjon

PUBL/-/-/-
-: Publikasjoner utgitt av Arkivverket
-: Enkeltstående publikasjoner utgitt av Arkivverket
-: Knut Johannessen, Ole Kolsrud og Dag Mangset (red.): Håndbok for Riksarkivet (1992)
Publikasjoner nr. - /1992 - Håndbok for Riksarkivet. Redaksjon Knut Johannessen, Ole Kolsrud, Dag Mangset. Ad Notam Gyldendal - Oslo 1992. ISBN 82-417-0137-3 Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bøker, trykksaker, publikasjoner

Referanser


Brukerinnstillinger