Knut Johannessen, Ole Kolsrud og Dag Mangset (ed.): Manual for Riksarkivet (1992)

Source information


Link to Arkivportalen
Publikasjoner utgitt av Arkivverket -: Enkeltstående publikasjoner utgitt av Arkivverket
-: Knut Johannessen, Ole Kolsrud og Dag Mangset (red.): Håndbok for Riksarkivet (1992)
Publications no. - /1992 - Håndbok for Riksarkivet. Redaksjon Knut Johannessen, Ole Kolsrud, Dag Mangset. Ad Notam Gyldendal - Oslo 1992. ISBN 82-417-0137-3 State archives Departmental institutions Books, publications, printed materials

References


User settings