Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Publikasjoner utgitt av Arkivverket

Enkeltstående publikasjoner utgitt av Arkivverket
Tittelblad upaginert
Riksarkivarens forord 5
Innhold 7
Innledning 13
Sentralinstitusjoner inntil 1814 29
Høyesterett 1814- 79
Regjeringkontorene 1814- 81
Institusjoner under departementene 269
Forsvaret 367
Riksrevisjonen 444
Norske eksilorganer 1940-1950-årene 453
Tyske okkupasjonsorganer i Norge 1940-1945 481
Privatarkiver 493
Samlinger 529
Edb-basert arkivmateriale 552
Registre 561
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Publikasjoner utgitt av Arkivverket -: Enkeltstående publikasjoner utgitt av Arkivverket
-: Knut Johannessen, Ole Kolsrud og Dag Mangset (red.): Håndbok for Riksarkivet (1992)
Publikasjoner nr. - /1992 - Håndbok for Riksarkivet. Redaksjon Knut Johannessen, Ole Kolsrud, Dag Mangset. Ad Notam Gyldendal - Oslo 1992. ISBN 82-417-0137-3 Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bøker, trykksaker, publikasjoner