Håndbok for Riksarkivet 1974-1977

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Publikasjoner* Annen kilde nr. -/1974 - 1977 - Håndbok for Riksarkivet. Redaksjon Knut Johannessen, Ole Kolsrud, Dag Mangset. Ad Notam Gyldendal - Oslo 1992. ISBN 82-417-0137-3 Institusjoner under departementene Bøker, trykksaker, publikasjoner

Referanser


Brukerinnstillinger