Innhold
Visningsvalg:

Akershus, Oslo


Fogdenes manntall 1663-1666

Aker fogderi, Follo fogderi, Nedre Romerike fogderi, Øvre Romerike fogderi
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev upaginert
Aker fogderi 1664.01.14 1
Aker fogderi Aker prestegjeld 1664.01.14 Aker sogn 4-5
Aker fogderi Asker prestegjeld 1664.01.14 Asker sogn 26-27
Aker fogderi Asker prestegjeld 1664.01.14 Vestre Bærum sogn 34-35
Aker fogderi Asker prestegjeld 1664.01.14 Østre Bærum sogn 40-41
Follo fogderi 1664.01-02 50-51
Follo fogderi Kråkstad prestegjeld 1664.01.21 Kråkstad sogn 54-55
Follo fogderi Kråkstad prestegjeld 1664.01.21 Ski sogn 58-59
Follo fogderi Ås prestegjeld 1664.01.?? Ås sogn 62-63
Follo fogderi Ås prestegjeld 1664.01.?? Kroer sogn 66-67
Follo fogderi Ås prestegjeld 1664.01.?? Nordby sogn 68-69
Follo fogderi Ås prestegjeld 1664.01.?? Frogn sogn 70-71
Follo fogderi Vestby prestegjeld 1664.01.30 Vestby sogn 74-75
Follo fogderi Vestby prestegjeld 1664.01.30 Såner sogn 78-79
Follo fogderi Vestby prestegjeld 1664.01.30 Garder sogn 80-81
Follo fogderi Nesodden prestegjeld 1664.02.08 82-83
Follo fogderi 1664.12.28 92-93
Follo fogderi Kråkstad prestegjeld 1664.12.28 Kråkstad sogn 94-95
Follo fogderi Kråkstad prestegjeld 1664.12.28 Ski sogn 102-103
Follo fogderi Vestby prestegjeld 1664.12.28 Vestby sogn 112-113
Follo fogderi Vestby prestegjeld 1664.12.28 Såner sogn 120-121
Follo fogderi Vestby prestegjeld 1664.12.28 Garder sogn 124-125
Follo fogderi Ås prestegjeld 1664.12.28 Ås sogn 128-129
Follo fogderi Ås prestegjeld 1664.12.28 Kroer sogn 136-137
Follo fogderi Ås prestegjeld 1664.12.28 Nordby sogn 138-139
Follo fogderi Ås prestegjeld 1664.12.28 Frogn sogn 142-143
Follo fogderi Nesodden prestegjeld 1664.12.28 148-149
Nedre Romerike fogderi 1664.09-10 156-157
Nedre Romerike fogderi Fet prestegjeld 1664.09.20 160-161
Nedre Romerike fogderi Skedsmo prestegjeld 1664.09.22 172-173
Nedre Romerike fogderi Sørum prestegjeld 1664.09.26 192-193
Nedre Romerike fogderi Aurskog prestegjeld 1664.09.30 204-205
Nedre Romerike fogderi Høland prestegjeld 1664.10.03 216-217
Nedre Romerike fogderi Enebakk prestegjeld 1664.10.03 236-237
Øvre Romerike fogderi 1664.10 254-255
Øvre Romerike fogderi Gjerdrum prestegjeld 1664.10.19 258-259
Øvre Romerike fogderi Nannestad prestegjeld 1664.10.21 268-269
Øvre Romerike fogderi Eidsvoll prestegjeld 1664.10.10 284-285
Øvre Romerike fogderi Nes prestegjeld 1664.10.13 304-305
Øvre Romerike fogderi Ullensaker prestegjeld 1664.10.17 322-323
Øvre Romerike fogderi Avskrift av Summarum 1664.10 354-355
Kildeinformasjon
RA/EA-4070/J/Ja/Jac/L0002
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jac: Manntallet 1664-1666: Fogdenes og sorenskrivernes manntall
L0002: Aker fogderi. Follo fogderi. Nedre Romerike fogderi. Øvre Romerike fogderi
Manntall nr. 2/1664 Akershus fylke
Aker fogd.
Follo fogd.
Nedre Romerike fogd.
Øvre Romerike fogd.
Fogdenes og sorenskrivernes manntall. Manntall Fogdenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner