Fogdenes og sorenskrivernes manntall 1664-1666, nr. 2: Aker fogderi, Follo fogderi, Nedre Romerike fogderi og Øvre Romerike fogderi, Astaref: RA/EA-4070/J/Ja/Jac/L0002

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/J/Ja/Jac/L0002
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jac: Manntallet 1664-1666: Fogdenes og sorenskrivernes manntall
L0002: Aker fogderi. Follo fogderi. Nedre Romerike fogderi. Øvre Romerike fogderi
Manntall nr. 21664 Akershus fylke
Aker fogd.
Follo fogd.
Nedre Romerike fogd.
Øvre Romerike fogd.
Fogdenes og sorenskrivernes manntall. Rentekammeret Fogderi Fogdenes manntall 1663-1666

Referanser


Brukerinnstillinger