Fogdenes og sorenskrivernes manntall 1664-1666, nr. 2: Aker fogderi, Follo fogderi, Nedre Romerike fogderi og Øvre Romerike fogderi, Astaref: RA/EA-4070/J/Ja/Jac/L0002

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/J/Ja/Jac/L0002
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jac: Manntallet 1664-1666: Fogdenes og sorenskrivernes manntall
L0002: Aker fogderi. Follo fogderi. Nedre Romerike fogderi. Øvre Romerike fogderi
Manntall nr. 2/1664 Akershus fylke
Aker fogd.
Follo fogd.
Nedre Romerike fogd.
Øvre Romerike fogd.
Fogdenes og sorenskrivernes manntall. Manntall Fogdenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger