Den evangeliske lutherske frimenighet, Menighetsprotokoller for Vestfold-menigheter, no. 1: 1872-1925

Source information

Statsarkivet i Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg
Link to Arkivportalen
Den evangeliske lutherske frimenighet (SAKO) Dissenter register no. Fa/L0001 /1872 - 1925 Vestfold county
Den evangelisk-lutherske frimenighet i Vestfold diss. soc.
Kirkeboka er ført i mange geografisk adskilte avdelinger, og det er behov for å få delt opp indekseringa etter geografi for å få en oversiktlig innholdsfortegnelse. Personalia Births and christenings Confirmations Engagements, banns and marriage Deaths and burials Dissenters Private archives

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.