Den evangeliske lutherske frimenighet, Menighetsprotokoller for Vestfolds menigheter, no. 1: 1872-1925

Source information


Link to Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Den evangeliske lutherske frimenighet (SAKO) Dissenter register no. Fb/L0001/1872 - 1907 Vestfold county
Den evangelisk-lutherske frimenighet i Vestfold diss. soc.
Kirkeboka er ført i mange geografisk adskilte avdelinger, og det er behov for å få delt opp indekseringa etter geografi for å få en oversiktlig innholdsfortegnelse. Personalia Births and christenings Confirmations Engagements, banns and marriage Deaths and burials Dissenters Private archives

References


User settings