Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat / Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet, Ekspeditionsprotokol, pk. 2212-12: 1697-1698

Source information


Link to Arkivportalen
Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat (1660-1679) / Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet (1679-1771) -: Ekspeditionsprotokol (1660-1771)
2212-12: Ekspeditionsprotokol
Other source no. 2212-12/09.11.1697 - 24.12.1698 - Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.13: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. - Bemerkninger til arkivserien i den danske arkivkatalogen Daisy: Kopibog over danske, norske og tyske ekspeditioner. Både åbne breve og missiver. Mangler 29. april 1667 - 15. maj 1669 og 7. maj 1720 - 1. september 1723. Protokollerne 1660-1679 har gl. nr. 1-15. Nr. 10-12 mangler. Nr. 10 (1667-1669) synes aldrig at være afleveret til Rentekammerarkivet. Nr. 12 synes identisk med "Protokol med Kammer- og Secrete Expeditioner 1665-1669" i Kabinetsarkivet. Copy books Property State archives Danish-norwegian central services

References


User settings