Vestre Toten municipality archive: School protocol, Nordli, Elton and Østvold school district, 1886-1904

Source information

Vestre Toten municipality archive
Link to Arkivportalen
Vestre Toten kommunearkiv* -: Skolevesen
-: Skolehold- og skolesøkningsprotokoll, Nordli, Elton og Østvold krets i Vestre Toten skolekommune
Pupil register no. - /1886 - 1904 Oppland county
Vestre Toten muni.
Eksamensprotokoll. - Fotografert i 2013 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. - Alle sider etter s. 38 er ubeskrevne. De løse vedleggene ligger spredt rundt i protokollen. Personalia Municiple archives Education authority

References


User settings