Content
View options:

Vestre Toten municipality archive


Vestre Toten kommunearkiv*

Skolevesen
Tittelblad 1
Nordli og Østvold 1886-1891 2
Nordli 1892-1899 14
Elton 1900-1904 24
Løse vedlegg upaginert
Innbo og undervisningsmateriell 1906 94
Skjema til skoleprotokoll upaginert
Autorisasjon upaginert
Source information
Vestre Toten municipality archive
Link to Arkivportalen
Vestre Toten kommunearkiv* -: Skolevesen
-: Skolehold- og skolesøkningsprotokoll, Nordli, Elton og Østvold krets i Vestre Toten skolekommune
Pupil register no. - /1886 - 1904 Oppland county
Vestre Toten muni.
Eksamensprotokoll. - Fotografert i 2013 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. - Alle sider etter s. 38 er ubeskrevne. De løse vedleggene ligger spredt rundt i protokollen. Personalia Municiple archives Education authority